Organisations champion Wales’ Digital Inclusion Charter

BT Skills
The Digital Inclusion Charter is for organisations in Wales that are promoting basic digital skills and helping people get online.

The Charter includes six pledges and is a simple way for organisations to show how they are helping digitally excluded people – particularly older people, people with disabilities, unemployed people, social housing tenants and families in poverty – enjoy the benefits of the internet.

Signatories of the Charter also commit to working together in a spirit of co-operation to promote digital inclusion in Wales.

For more information visit our website: https://www.digitalcommunities.gov.wales/

To sign the Charter visit: https://bit.ly/2ONSUOu

Mae’r Siarter Cynhwysiant Digidol ar gyfer mudiadau yng Nghymru sy’n hyrwyddo sgiliau digidol sylfaenol ac yn helpu pobl i fynd ar-lein.

Mae’r Siarter yn cynnwys chwe addewid, ac mae’n ffordd syml i sefydliadau ddangos y modd y maent yn helpu unigolion sydd wedi’u hallgáu’n ddigidol – yn arbennig pobl hŷn, pobl ag anableddau, pobl ddi-waith, tenantiaid tai cymdeithasol, a theuluoedd sydd mewn tlodi – i fwynhau manteision y Rhyngrwyd.

Mae’r rheiny sy’n llofnodi’r Siarter hefyd yn ymrwymo i weithio gyda’i gilydd, gan fynd ati i gydweithredu i hyrwyddo cynhwysiant digidol yng Nghymru.

I gael rhagor o wybodaeth, ac i lofnodi’r Siarter, ewch i: https://bit.ly/2ONSUOu

Products You May Like

Articles You May Like

Vivo V29 5G, Vivo V29 Pro 5G Price in India, Camera Details Tipped Ahead of Expected Launch
Redmi Note 13 Series With 6.7-Inch AMOLED Displays Launched: Price, Specifications
Xiaomi 13T, Xiaomi 13T Pro Leak Again in New Renders Ahead of September 26 Launch
Google Pixel Watch 2 Tipped to Inbuilt Thermometer, Safety Updates: All Details
dPS Bi-Weekly Photo Challenge – The Hats We Wear

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *