Organisations champion Wales’ Digital Inclusion Charter

BT Skills
The Digital Inclusion Charter is for organisations in Wales that are promoting basic digital skills and helping people get online.

The Charter includes six pledges and is a simple way for organisations to show how they are helping digitally excluded people – particularly older people, people with disabilities, unemployed people, social housing tenants and families in poverty – enjoy the benefits of the internet.

Signatories of the Charter also commit to working together in a spirit of co-operation to promote digital inclusion in Wales.

For more information visit our website: https://www.digitalcommunities.gov.wales/

To sign the Charter visit: https://bit.ly/2ONSUOu

Mae’r Siarter Cynhwysiant Digidol ar gyfer mudiadau yng Nghymru sy’n hyrwyddo sgiliau digidol sylfaenol ac yn helpu pobl i fynd ar-lein.

Mae’r Siarter yn cynnwys chwe addewid, ac mae’n ffordd syml i sefydliadau ddangos y modd y maent yn helpu unigolion sydd wedi’u hallgáu’n ddigidol – yn arbennig pobl hŷn, pobl ag anableddau, pobl ddi-waith, tenantiaid tai cymdeithasol, a theuluoedd sydd mewn tlodi – i fwynhau manteision y Rhyngrwyd.

Mae’r rheiny sy’n llofnodi’r Siarter hefyd yn ymrwymo i weithio gyda’i gilydd, gan fynd ati i gydweithredu i hyrwyddo cynhwysiant digidol yng Nghymru.

I gael rhagor o wybodaeth, ac i lofnodi’r Siarter, ewch i: https://bit.ly/2ONSUOu

Products You May Like

Articles You May Like

Motorola Edge 50 Ultra Appears on Geekbench, May Run on Snapdragon 8s Gen 3 SoC
[Exclusive] WhatsApp Starts Testing Meta AI in India With Select Users
Microsoft ‘Moving Full Speed Ahead’ on Next-Generation Xbox Console: Report
Realme Pad 2 Wi-Fi Variant to Launch in India Alongside Realme P1 5G Series on April 15
OnePlus Pad 2 Launch Timeline Tipped; May be Unveiled in Second-Half of 2024

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *